Pakkelinjer toppbild

Pakkelinjer

Overordnet ansvar med en leverandør for hele pakkelinjen.

En pakkelinje består av grensesnitt mellom forskjellige maskiner. La oss hjelpe deg og ta ansvar for hele linjen. En partner, ett grensesnitt, ett kontrollsystem. Vi gjør jobben for deg.

En hel pakkelinje fra prosess til palletering

Sammen med våre partnere leverer vi i økende grad komplette pakkelinjer med nøkkelferdige løsninger til våre kunder. Sammen med våre partnere tar vi ansvar for hele produksjons- og/eller pakkelinjen. Vi tilbyr prosessutstyr, vertikale posemaskiner, flowpack maskiner, Pick&Place robotløsninger, kartongmaskiner, sleeve maskiner, toploadere, eskepakkere og palleteringsutstyr. For de vertikale posemaskinene leverer vi avhengig av produktet skruedosering, multihode vekt, lineære vekter, tellere eller volumdosering.

For flowpack-maskinene leverer vi også mellomlagrings-, innmatings- og grupperingsutstyr mellom prosessutstyret og selve pakkemaskinen. I tillegg til dette integrerer vi kvalitetskontroll av ferdig pakket produkt som kontrollvekter og røntgenutstyr. Vi kan også integrere tredjeparts maskiner og utstyr i våre pakkelinjer. Vi er din partner som kan være ansvarlig for hele oppsettet og layout, og integrere disse maskinene i sin helhet.

Pakkelinjer Syntegon Vertical form & seal line
Syntegon Vertical form & seal line

Koordinering av prosjekter

Når du investerer i en komplett pakkelinje, er grensesnittet mellom de enkelte maskinene, koordinering av tidsplanen, testkjøring, levering, montering og igangkjøring av stor betydning. Våre partnere tar ansvar for helheten og garanterer et friksjonsfritt prosjekt for deg. Dette reduserer ressursbehovene dine, forkorter prosjekttiden og igangkjøring av pakkelinjen. Samt reduserer merkbart risikoen i prosjektet.

Prøvekjøring på fabrikk FAT

Kom og testkjør linjen før levering.

Pakkelinjen kan testes i sin helhet før levering på våre partneres fabrikker. En prøvekjøring før levering sikrer rask installasjon og igangkjøring av linjen. Vi utfører også CE-merking av individuelle maskiner og hele pakkelinjen for deg.

Pakkelinjer Syntegon Ampack cup filling machine line
Syntegon Ampack cup filling machine line

Operatørene dine på pakkelinjen

Pakkelinjer levert av vår partner Syntegon er bygget med identiske styrepaneler. Linjeoperatøren din kan enkelt ha kontroll og oversikt over de forskjellige maskinene og utstyret i pakkelinjen. Maskinene kan kobles til samme nettverk, og produksjonsinformasjon kan automatisk overføres til en sentral database.

Pakkelinjens CE-merking

Våre partnere utfører CE-merking for de enkelte maskinene så vel som for hele pakkelinjen, det overordnede ansvaret ligger hos oss.

Service og vedlikehold av pakkelinjen

Du får både lokal service fra oss og omfattende service- og vedlikeholdstjenester fra våre partnere for din pakkelinje.

Sammen med våre kunder skreddersyr vi egnede service- og vedlikeholdskontrakter. For eksempel besøk en gang i året eller oftere, kontroll av reservedeler samt lagernivå, videre opplæring og mulige moderniseringer av pakkelinjen.

Produktivitet

Hovedmålet med linjen er at produksjonsnivået skal være så høyt som mulig. Våre partneres høykvalitets pakkemaskiner gir deg et høyt OEE-nivå, lavt svinn, høy produktkvalitet og sikker bruk av produksjonslinjen.

Kontakt oss for mer informasjon.

Velg kontakt:

Velg kontaktperson i ett annet land.