Service Hotline

Hvis du opplever problemer under produksjonen, er det mulig å kontakte våre partnere direkte via service hot line samt helpdesk-tjenester.

Syntegon Packaging service:

Kundesupport kontortid, +41 58 674 75 95, andre.petry@syntegon.com 

Kundesupport øvrig tid, +41 58 674 66 66, service.food-Nha@syntegon.com 

Probat: 

Kundesupport Industry,  +49 28 22 91 25 00, info@probat.com 

Kundesupport Shop roaster, +49 28 22 91 25 51,  Support.Shop@probat.com 

HDG: 

Kundesupport kontortid, +49 22 66 80 57, service@hdg-packaging.com 

Makat Candy: 

Kundesupport kontortid, +49 26 89 94 34 

Hansella: 

Kundesupport kontortid, +49 21 62 24 83 33, service@hansella.com 

Packfeeder: 

Kundesupport kontortid, +34 93 736 11 63, customerservice@packfeeder.com