For kaffe

Prosessutstyr og brennemaskiner for kaffe.
Viktige punkter i kaffeproduksjonen er kvalitet, varmegjenvinning, minimering av energiforbruk og støvpartikler. Utvikling og testing av fremtidige metoder for fossilfri kaffebrenning er også av stor betydning.

Vår partner Probat, er markedsledende i verden som leverandør av utstyr for produksjon av kaffe. Pådet nordiske markedet brennes ca. 8 kaffekopper av 10 med brennemaskiner levert av Probat.

Vi kan kaffe, kontakt oss og sammen kan vi gå gjennom dine behov, det være seg en brennemaskin for å brenne 5 kg kaffe per time eller et helt kaffebrenneri.

Hele brennerier fra Probat

Sammen med Probat kan vi levere et helt brenneri som kan utføre:

  • Mottak, rengjøring og silo lagring av grønne bønner
  • Blanding og transport av grønne bønner til brennemaskin
  • Brennemaskin, avhengig av modell med brennekapasitet på 20 til 5000 kg grønn kaffe per time
  • Lagrings- og transportsystemer for brent kaffe
  • Kverner for kverning av kaffe
  • Lagring av malt kaffe i silosystem
  • Transport av malt kaffe eller hele bønner til pakkemaskin
  • Kontrollsystemer for brennerier med resepthåndtering, produksjonsplanlegging, track&trace, rapportering og tilkobling til ERP-systemet ditt

Vedlikehold, moderniseringer og reservedeler til eksisterende utstyr fra Probat.

Probat Roaster Neptune 3000 
Probat Grinder UW 4002 

Energioptimering

Med Probats forvarming av grønne bønner gjenbrukes opptil 25% av energien i en brennemaskin for å forvarme den grønne kaffen. Det gir en direkte besparelse av energiforbruket, økt kapasitet og at vi beskytter miljøet.

Probat research & development center

Probat Proforte 

Med en regenerativ oksidasjon rengjøres prosessluften med minimum ekstra energi- og utslippsverdier, som oppfyller dagens regulatoriske krav med svært god margin. Det er den best mulige måten å rengjøre prosessluften fra et kaffebrenneri.

Probat Proforte 

Vi kan til og med være små

Brennemaskiner og mindre fabrikker for kaffeproduksjon mellom 20 – 200 kg per time.

Probat shop roaster P25 with silo
Velg kontakt:

Velg kontaktperson i ett annet land.